Subvencións

 

O Concello implementa o Programa de Cooperación BENOURENSE INFANCIA-SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 2021.

FINANCIACIÓN DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL CON 3.365,38€

CARTEL_PORTA.jpg

 

 

O CONCELLO RECIBIU UNHA SUBVENCIÓN A TRAVÉS DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO RURAL, (APROL RURAL), PARA A CONTRATACIÓN DE 3 PEÓNS FORESTAIS -POR UN IMPORTE DE 41.250€.- SUBVENCIÓNS

 

O CONCELLO RECIBIU UNHA SUBVENCIÓN DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE DA XUNTA DE GALICIA PARA A CONTRATACIÓN DE SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PISCINA MUNICIPAL -POR UN IMPORTE DE 3.400€.- SUBVENCIÓNS.

 

O CONCELLO RECIBIU UNHA SUBVENCIÓN PARA A REALIZACION DE OBRAS A TRAVES DO PLAN DE  MARCO (AGADER) : " MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRICOLAS", POR UN IMPORTE BIANUAL 2020/2021.- POR UN IMPORTE  DE 30.753€.- SUBVENCIONS

 

descarga_1.png

 

 

PROGRAMA DE COOPERACION BENOURENSE INFANCIA- SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE ATENCION A INFANCIA 2020. 


CONTIA  4496,40 €

 

CARTEL_PORTA.jpg

 

 

Programa de Axuda no fogar modalidade Prestación Básica para o Ano 2020

" O CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBIA RECIBE DA DEPUTACION PROVINCIAL AXUDA DE 8828,04 €,  PARA O PROGRAMA BENORUENSE  DE COOPERACION ECONOMICA COAS ENTIDADES LOCAIS  PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR BASICO 2020.

 

20180619_130715.jpg

Señalización de varios elementos do Concello

"O Concello de Xunqueira de Ambia, ten concedido unha subvención co titulo do proxecto: "SENALIZACION DE VARIOS ELEMENTOS DO CONCELLO 2"da  Conselleria de  Cultura e Turismo ( Turismo de Galicia),  a entidades locais para o apoio aos investimentos para actuacións de mellora das infraestructuras turisticas  para o ano 2019, por un importe de 8.254.14 €.- 

 

 

 

 

 

"O Concello de Xunqueira de Ambia firmou un convenio con Axencia de Turismo de Galicia para a mellora das infraestructuras turísticas por unha contia de 21.487,63 Euros. Axencia de Turismo de Galicia participou con un financiamento de 13.966,95 Euros"

Marca_Galicia_buena.jpg

 

O Instituto Energetico de Galicia (INEGA) subvenciona o concello de Xunqueira de Ambia a instalación de Caldeira de biomasa en centro de servicios por un importe de 20.952,36 Euros.

 

"O obxectivo da devandita obra e instalación de caldeira calefactora para o edificio, sendo esta una mellora para incrementar a calidade de vida dos usuarios da mesma"

foto_biomasa.jpg

 

"Proxecto: cultura e ocio, mellora da calidade de vida dos vecinos do concello"

Subvención para organización de actividades culturais e recreativas a concellos para o ano 2018 "Proxecto: cultura e ocio, mellora da calidade de vida dos vecinos do concello" neste proxecto a Excelentisima Deputación Provincial participa ca cuantia de 1.120,93 Euros.

 

 

  1. A Deputación Provincial subvenciona o concello de Xunqueira de Ambia a través do programa Provincial de cooperación cos concellos en Materia de Xuventude no exercicio 2018, actividades para a Mocidade por un importe de 6.000 Euros.
  2. A Deputación Provincial subvenciona o concello de Xunqueira de Ambia a organización de actividades culturales e recreativas correspondente o exercicio 2018 por un importe de 1.120,93 Euros.
  3. A Deputación Provincial subvenciona o concello de Xunqueira de Ambia con una cuantia de 20.000 Euros o programa de cooperación cos concellos en materia de empregabilidade para o ano 2018.

 

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR COFINANCIA  A DEPUTACIÓN DE OURENSE

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL COFINANCIA  O SERVIZO DE AXUDA  NO FOGAR NA SÚA  MODALIDADE BÁSICA PARA O CONCELLO E XUNQUEIRA DE AMBIA.

CARTEL.jpg

 

FINANCIADO POR AGADER (2016)

SUBVENCION PLAN MARCO: MELLORA DE CAMIÑOS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS NO CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBIA 2016.

FINANCIADO POR  INEGA (2016)

SUBVENCIÓN DE AXUDA PARA INSTALACIÓN CALDEIRA DE BIOMASA PARA O POLIDEPORTIVO MUNICIPAL E ESCOLAS VELLA

2021 © Concello Xunqueira de Ambía

Praza San Rosendo nº 1, Xunqueira de Ambía. Tel 988436069. Fax 988436040

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos