Subvencións

 

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE COLABORA CO CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA NO PROGRAMA " O DEPORTE  É SAÚDE" , CUNHA CONTIA DE 690 €,  PARA UN ORZAMENTO TOTAL DE 2.800 €  PARA O EXERCICIO 2023.

 

pastedImage.png


O CONCELLO DE  XUNQUEIRA DE AMBIA RECIBIU Subvencións a concellos e mancomunidades destinadas á adquisición de vehículos que faciliten a prestación de servizos a persoas dependentes ou persoas con discapacidade,  para o exercio 2023, por un importe de 40.000 €, sendo o omporte total do gasto 45044 €.

unnamed_1.png

 

 

O Concello implementa o PROGRAMA BENOURENSE de COOPERACIÓN ECONÓMICA COAS ENTIDADES LOCAIS PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR BÁSICO 2023.

COFINANCIADO POLA DEPUTACIÓN PROVINCIAL CUN IMPORTE DE 9.169,75 €

CARTEL_1.jpg

 

 

O Concello implementa o Programa de Cooperación BENOURENSE INFANCIA-SERVIZOS COMPLEMENTARIOS  EXERCICIO 2023, AULA DE ESPERA

SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL CON 3.000€

CARTEL__PORTA.jpg


 


 

 

O Concello de Xunqueira de Ambía recibiu unha subvención do INSTITUTO PARA A DIVERSIFICACIÓN E AFORRO DA ENERXÍA (IDAE) DO MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA por importe de 86.763,80€, ao abeiro do Real decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020 (BOE nº 144,do 17/06/2017), para a execución do proxecto AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA NO ALUMEADO PÚBLICO DO CASCO URBANO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA, cun investimento total de 108.454,76€.

 

 

 

CARTEL_PARA_WEB_XUNTO_CO_TEXTO.png

 

O Concello de Xunqueira de Ambía recibiu unha subvención do INSTITUTO PARA A DIVERSIFICACIÓN E AFORRO DA ENERXÍA (IDAE) DO MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA por importe de 99.207,00€, ao abeiro do Real decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020 (BOE nº 144,do 17/06/2017), para a execución do proxecto AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA NO ALUMEADO PÚBLICO DO CASCO URBANO DE XUNQUEIRA DE AMBÍA, cun investimento total de 124.008,60 €.

 

CARTEL__PORTA.jpg

A Deputación Provincial de Ourense COFINANCIA o Programa de Cooperación BenOurense Infancia, Servizos Complementarios, cunha contía para 2022 de 3431,37€.

 

CARTEL.jpg

A Deputación Provincial de Ourense COFINANCIA o Programa de cooperación BenOurense polo Servizo de Axuda no Fogar cunha contía para o ano 2022 de 7271,33€

 


 

 

 

FOTO_CARTEL.jpg

O Concello de Xunqueira de Ambía asinou o día 20/06/2022 un Convenio Interadministrativo coa Consellería de Medio Rural para a realización de accións de prevención e defensa contra os incendios forestais durante o ano 2022, cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020 (Exp. 177/2022).

Neste convenio a Consellería do Medio Rural comprométese a achegar ao Concello a contía máxima de de 38.000€, dos cales 19.500€ pertencen ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020, submedida 8.30

 

 

 

Captura_de_pantalla_2022-02-16_a_las_13.12.57.png

O Concello de Xunqueira de Ambía recibiu unha subvención do INSTITUTO PARA A DIVERSIFICACIÓN E AFORRO DA ENERXÍA (IDAE) DO MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA por importe de 93.642,48 €, ao abeiro do Real decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020 (BOE nº 144, do 17/06/2017), para a execución do proxecto MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA DO ALUMEADO PÚBICO EXTERIOR DE 4 NÚCLEOS DE XUNQUEIRA DE AMBÍA, cun investimento total de 117.053,10 €.

 
 

Captura_de_pantalla_2021-12-03_a_las_10.01.56.png

O Concello de Xunqueira de Ambía ven de recibir unha subvención de AUGAS DE GALICIA por importe de 48.327,04 €, ao abeiro do Resolución do 12/03/2021, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de subvencións aos concellos, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas á execución de obras de abastecemento, saneamento e depuración, financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2021 (DOG nº 56, do 24/03/2021), para a execución do proxecto Melloras na ETAP de Xunqueira de Ambía, cun investimento total de 48.327,04 €, que ten por obxecto a mellora da subministración e do control da calidade da auga potable subministrada, co que se conseguirá unha mellora substancial na rede de abastecemento de auga do Concello de Xunqueira de Ambía, e no control ambiental no ámbito municipal.

 

 


 

 

O Concello implementa o Programa de Cooperación BENOURENSE INFANCIA-SERVIZOS COMPLEMENTARIOS 2021.

FINANCIACIÓN DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL CON 3.365,38€

CARTEL_PORTA.jpg

 

 


 

O CONCELLO RECIBIU UNHA SUBVENCIÓN A TRAVÉS DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO RURAL, (APROL RURAL), PARA A CONTRATACIÓN DE 3 PEÓNS FORESTAIS -POR UN IMPORTE DE 41.250€.- SUBVENCIÓNS

 


 

O CONCELLO RECIBIU UNHA SUBVENCIÓN DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE DA XUNTA DE GALICIA PARA A CONTRATACIÓN DE SOCORRISTA ACUÁTICO PARA PISCINA MUNICIPAL -POR UN IMPORTE DE 3.400€.- SUBVENCIÓNS.

 

O CONCELLO RECIBIU UNHA SUBVENCIÓN PARA A REALIZACION DE OBRAS A TRAVES DO PLAN DE  MARCO (AGADER) : " MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRICOLAS", POR UN IMPORTE BIANUAL 2020/2021.- POR UN IMPORTE  DE 30.753€.- SUBVENCIONS

 

descarga_1.png

 

 

PROGRAMA DE COOPERACION BENOURENSE INFANCIA- SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DE ATENCION A INFANCIA 2020. 


CONTIA  4496,40 €

 

CARTEL_PORTA.jpg

 

 

Programa de Axuda no fogar modalidade Prestación Básica para o Ano 2020

" O CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBIA RECIBE DA DEPUTACION PROVINCIAL AXUDA DE 8828,04 €,  PARA O PROGRAMA BENORUENSE  DE COOPERACION ECONOMICA COAS ENTIDADES LOCAIS  PARA O SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR BASICO 2020.

 

20180619_130715.jpg

Señalización de varios elementos do Concello

"O Concello de Xunqueira de Ambia, ten concedido unha subvención co titulo do proxecto: "SENALIZACION DE VARIOS ELEMENTOS DO CONCELLO 2"da  Conselleria de  Cultura e Turismo ( Turismo de Galicia),  a entidades locais para o apoio aos investimentos para actuacións de mellora das infraestructuras turisticas  para o ano 2019, por un importe de 8.254.14 €.- 

 

 

 

 

 

"O Concello de Xunqueira de Ambia firmou un convenio con Axencia de Turismo de Galicia para a mellora das infraestructuras turísticas por unha contia de 21.487,63 Euros. Axencia de Turismo de Galicia participou con un financiamento de 13.966,95 Euros"

Marca_Galicia_buena.jpg

 

O Instituto Energetico de Galicia (INEGA) subvenciona o concello de Xunqueira de Ambia a instalación de Caldeira de biomasa en centro de servicios por un importe de 20.952,36 Euros.

 

"O obxectivo da devandita obra e instalación de caldeira calefactora para o edificio, sendo esta una mellora para incrementar a calidade de vida dos usuarios da mesma"

foto_biomasa.jpg

 

"Proxecto: cultura e ocio, mellora da calidade de vida dos vecinos do concello"

Subvención para organización de actividades culturais e recreativas a concellos para o ano 2018 "Proxecto: cultura e ocio, mellora da calidade de vida dos vecinos do concello" neste proxecto a Excelentisima Deputación Provincial participa ca cuantia de 1.120,93 Euros.

 

 

  1. A Deputación Provincial subvenciona o concello de Xunqueira de Ambia a través do programa Provincial de cooperación cos concellos en Materia de Xuventude no exercicio 2018, actividades para a Mocidade por un importe de 6.000 Euros.
  2. A Deputación Provincial subvenciona o concello de Xunqueira de Ambia a organización de actividades culturales e recreativas correspondente o exercicio 2018 por un importe de 1.120,93 Euros.
  3. A Deputación Provincial subvenciona o concello de Xunqueira de Ambia con una cuantia de 20.000 Euros o programa de cooperación cos concellos en materia de empregabilidade para o ano 2018.

 

SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR COFINANCIA  A DEPUTACIÓN DE OURENSE

A DEPUTACIÓN PROVINCIAL COFINANCIA  O SERVIZO DE AXUDA  NO FOGAR NA SÚA  MODALIDADE BÁSICA PARA O CONCELLO E XUNQUEIRA DE AMBIA.

CARTEL.jpg

 

FINANCIADO POR AGADER (2016)

SUBVENCION PLAN MARCO: MELLORA DE CAMIÑOS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS NO CONCELLO DE XUNQUEIRA DE AMBIA 2016.

FINANCIADO POR  INEGA (2016)

SUBVENCIÓN DE AXUDA PARA INSTALACIÓN CALDEIRA DE BIOMASA PARA O POLIDEPORTIVO MUNICIPAL E ESCOLAS VELLA

2021 © Concello Xunqueira de Ambía

Praza San Rosendo nº 1, Xunqueira de Ambía. Tel 988436069. Fax 988436040

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos