Perfil do contratante:

 

Faga click no seguinte enlace para visualizar o arquivo: ALLEAMENTO BENS CONCELLO PARA RESIDENCIA ANCIÁNS

Faga click no seguinte enlace para visualizar o arquivo:PREGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES.PDF

Faga click no seguinte enlace para visualizar o arquivo:ANUNCIO LICITACIÓN.PDF

Faga click no seguinte enlace para visualizar o arquivo:MESA DE CONTRATACIÓN

Faga click no seguinte enlace para visualizar o arquivo:ANUNCIO_LICITACIN.pdf

Faga click no seguinte enlace para visualizar o arquivo:PREGO_CLAUSULASADVAS..pdf

2013 © Concello Xunqueira de Ambía

Praza San Rosendo nº 1, Xunqueira de Ambía. Tel 988436069. Fax 988436040

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos