Perfil do contratante:

Faga click no seguinte enlace para visualizar o arquivo.Data de publicación:MESA DE CONTRATACIÓN

Faga click no seguinte enlace para visualizar o arquivo.Data de publicación 1/03/2019:VISADO_FASE III_PBE REHABILITACIÓN CUARTEL PARA 2 VIVIENDAS COMUNITARIAS

Faga click no seguinte enlace para visualizar o arquivo.Data de publicación 1/03/2019:REHABILITACIÓN PARCIAL DEL ANTIGUO CUARTEL PARA 2 VIVIENDAS COMUNITARIAS

Faga click no seguinte enlace para visualizar arquivo:

Faga click no seguinte enlace para visualizar o arquivo: ALLEAMENTO BENS CONCELLO PARA RESIDENCIA ANCIÁNS

Faga click no seguinte enlace para visualizar o arquivo:PREGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES.PDF

Faga click no seguinte enlace para visualizar o arquivo:ANUNCIO LICITACIÓN.PDF

Faga click no seguinte enlace para visualizar o arquivo:MESA DE CONTRATACIÓN

Faga click no seguinte enlace para visualizar o arquivo:ANUNCIO_LICITACIN.pdf

Faga click no seguinte enlace para visualizar o arquivo:PREGO_CLAUSULASADVAS..pdf

2013 © Concello Xunqueira de Ambía

Praza San Rosendo nº 1, Xunqueira de Ambía. Tel 988436069. Fax 988436040

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos